Onsdag d. 11. december 2019 - �rgang 14

Uhrehøje Plantages 100 års fødselsdags fejres på søndag

29-04-2019

I år er borgmester Per Bach Laursen inviteret til at holde jubilæumstale i anledning af, at det er 100 år siden, at skoven i Uhrehøje Plantage blev tilplantet.

Efter isen smeltede bort, var området i en periode uden plantevækst, og vinden havde frit spil i landskabet. I denne periode blev flodsletten dækket af et metertykt lag af flyvesand. Og Uhrehøje Plantage blev til på baggrund af ønsket om at standse denne sandflugt, der hærgede de åbne og træløse landskaber i årene op til 1900-tallet.

I 1918 vedtog Sognerådet i Strandby- Farsø Kommune at købe 3 ejendomme i Tandrup og Sjørup, for at etablere en plantage og i 1919, altså for 100 år siden, begyndte tilplantningen af plantagen. Kommunen købte efterhånden flere arealer, og i 1940-1941 blev sidste del af Uhrehøje Plantage tilplantet. I dag dækker Uhrehøje Plantage 200 hektar og ejes af Vesthimmerlands Kommune.

Ved tilplantningen af plantagen brugte man nåletræer. Bjergfyr var hovedtræarten, da den er et pionertræ, der klarer sig godt på mager jord. Den blev plantet for at skabe skovklima og hjælpe en blivende skov op. De ældste træer i plantagen er i dag ædelgran, rødgran og skovfyr. Senere er der plantet en række andre nåletræer i plantagen som sitka og grandis. Kun skovfyr er en hjemhørende træart. De øvrige har ikke vokset i Danmark oprindeligt, men er indført for at forøge produktionen af træ.

I dag plantes flere danske løvtræarter. Eg klarer sig fint på den magre jord, men her findes også bøg, kirsebær og andre løvtræer i plantagen. Løvtræerne bliver plantet for at forøge plantagens sundhed og stabilitet, for at tilføre skoven nye oplevelser for publikum, og for at tilgodese de dyr og planter der er tilknyttet de danske skovtræarter. Og hvor skoven tidligere primært havde træproduktion for øje, så er det i dag meget mere brugernes interesse, der understøttes.

Uhrehøje Plantage er en meget spændende plantage at færdes i, på grund af det afvekslende terræn og de mange forskellige træarter. Plantagen drives efter principperne om god og flersidig skovdrift, hvor der tages hensyn til mange forskellige værdier som træproduktion, friluftsliv, kulturhistorie, sundhedsfremme og grundvandsbeskyttelse. Der er mange forskellige brugere af plantagen: Vandrere, cyklister, jægere, ryttere, skovarbejdere, sundhedsfremmedeltagere mv. og plantagen skal være til gavn og glæde for alle.

På Skovens Dag kan deltagerne møde de mange aktører, der bruger skoven til deres fritidsinteresse. Endvidere udbydes der to guidede ture med de ansvarlige for skovdriften i skoven; Peter Holm fra Hede Danmark og Grete Mundbjerg fra Vesthimmerlands Kommune.

På disse ture fortælles om skovcertificeringen, pasning af skoven, og hvor ofte der bliver fældet træ. Hvad det er for nogle træer, og hvor gamle de er. Hvordan vi passer heder, moser og gravhøje og om skovens dyr og planter. Endvidere går turen også forbi et nyt jubilæumstræ, der markerer 100 året i Uhrehøje Plantage.

”Skovens Dag” afvikles i et samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune og Uhrehøje Gruppen, der består af repræsentanter af skovens mange brugere, hvor over 60 frivillige møder op og deler ud af deres erfaringer. Kom og vær med til klatring, vandhulssafari, bage pandekager ved bålet, cykle på MBT-ruten, rundture i hestevogn, svævebane, leg for de mindste, snapsesmagning, geocaching mv.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!