Onsdag d. 11. december 2019 - �rgang 14

Børn restaurerer gydebanker i Engelstrup Bæk

06-11-2017

Elever på Vilsted Friskole har i dag haft restaurering af vandløb på skemaet.

Skolebørn i alderen 9-11 år på Vilsted Friskole er gennem en periode blevet undervist af naturlærer Pernille Maansen i ”Det livfulde vandløb” med henblik på at gennemføre og afslutte et vandløbsrestaureringsprojekt i Engelstrup Bæk neden for Strettvej nr.1.

De 37 arbejdsivrige skolebørn togi dag på job som vandløbsmedarbejdere i bækken og sørgede for at forbedre gydemulighederne for vandre- og standfisk i Bjørnsholm Aa og Herredsbækken. På de nedslidte gydebanker udlagde de sammen med lystfiskere fra Løgstør Sportsfiskerforening grusmaterialer og skjulesten på en 15 meter lang strækning for at forbedre de fysiske forholde for hav- og bækørredynglen samt skabe bedre leveforhold for vandinsekterne og vandløbets flora og fauna.

En af de berørte lodsejere, Jens Lauritzen, har velvilligt stillet sig til rådighed med sin landbrugsvogn og afhentet 2m3 gydegrus til projektet. Børnene vil ved hjælp af trillebører bringe gruset ud til vandløbet, hvor gruset udlægges efter den såkaldte ”stokkemetode” for at sikre, at aftalen med vandløbsmyndigheden overholdes.

Inden projektet blev igangsat har vandløbsmedarbejder Per Frank Madsen fra Vesthimmerlands kommune undersøgt den nuværende tilstedeværelse af ørredyngel, vandinsekter o.l. i vandløbet ved hjælp af elektrofiskeri.

Når projektet er fuldført, er det planen, at det skal forblive børnenes ”eget projekt”, som de kan følge og nærstudere de kommende år sammen mede deres naturlærer. 

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!