Mandag d. 20. maj 2019 - Årgang 14

Lavere skat hos Fransgaard vil give vækst i Danmark


Det Konservative Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, gæstede i dag maskinfabrikken Fransgaard i Fredbjerg ved Farsø.


Lokalnyheder Flere nyheder
Sportsnyheder Flere nyheder
Politinyt Flere nyheder
Regionale nyheder fra TV2 Nord
Landsdækkende nyheder Sponsorerede artikler Læserbreve med mere
 • Er Lars Løkke ved at "LISTE A??"18-05-2019

  Er Lars Løkke ved at "LISTE A??"

  LÆSERBREV: N. J. Kruse, tilfreds folkepensionist, Fjordgade 6, Løgstør, skriver:

  Forsøger han, som den rutinerede general han er, at dække tilbagetoget (iflg. valgkampens mest indflydelsesrige - meningsmålings-institutterne) ved at foreslå en evt. SV-regering??? Det er mig bekendt set tidligere i historien?

  Det undrer mig at læse om de mange mig ubekendte personer, der op til valget popper op som paddehatte i en oktoberskov, og med lovord og løfter på et niveau de overhovedet ikke kan indfri efter valget!!!

  Utopi, men ville det ikke rimeligt at stille visse miniumskrav, en slags optagelseseksamen til de "Sidste dages Hellige, hvoraf mange stiller op af narsisistiske grunde, blot for at blive hørt/set?

  Selv er jeg i den lykkelige situation, at jeg ikke har problemer med, hvor mit kryds skal sættes på valgdagen, idet det jeg vægter højest er:

  Børnenes tarv, idet de er byggestenene der skal føre os ind i fremtiden - ældreomsorgen, idet det er den borgergruppe, der skal takkes for den høje levestandard vi som danskere har i dag, (demokratiet og ytringsfriheden ikke at forglemme) samt bedst mulige forhold forhold på vore sygehuse (Selv politikere får brug for dem en dag!!)

  Well, der er andre mange store problemer der hober sig op og fordrer at blive løst - den globale forurening - klodens  opvarmning - flygningeproblemet etc. etc. men det mener jeg ikke at Danmarks regering skal stå alene med - Det bør være spørgsmål/løsninger der skal løses hånd i hånd med klodens øvrige lande!

  Rigtig godt valg til alle!

   

 • Vi skal have en genopretningsplan for vores handicappolitik14-05-2019

  Vi skal have en genopretningsplan af vores handicappolitik

  LÆSERBREV: Theresa Berg Andersen, folketingskandidat, SF Himmerland, skriver:

  Er man handicappet og har man brug for hjælp i hverdagen så skal man ha det, det er kernevelfærd.

  Når samfundets svageste har brug for støtte og omsorg, så skal systemet række hånden ud og hjælpe. Det må ikke være anderledes, disse mennesker formår oftest ikke selv at klage. Borgerne skal have ret til at leve efter egne betingelser og ikke efter systemets. Men sådan er det desværre ikke i dag.  

  Kernevelfærd til de svageste har haft meget lille klang i denne valgkamp.

  Men det her område må vi ikke glemme. Vi har set mange års kommunale og statslige angreb på velfærd og rettigheder for mennesker med fx udviklingshæmning, og nu må det være på tide at vende skuden.

  Vi skal stoppe under finansingen af kommunernes økonomi. Social og handicap området er under pres og opgaverne er komplekse og presser sig på i kommunerne, og området oplever massive besparelser.

  Vi skal have en genopretningsplan af vores handicappolitik, FN’s Handicapkonvention er et vigtigt pejlemærke for handicappolitikken i SF.

  Vi skal prioriterer området økonomisk så der bliver ressourcer til ansatte og bedre forhold for den enkelte borger.

  SF vælger velfærd i stedet for skattelettelser. Med disse ord drager jeg i morgen ud i det virkelige liv og skal besøge et beskyttet værksted og bofællesskaber. For det her område skal tales op i den her valgkamp.

 • Psykiatrien trænger til et gevaldigt løft09-05-2019

  Psykiatrien trænger til et gevaldigt løft

  LÆSERBREV: Gitte Lopdrup, folketingskandidat og regionsrådsmedlem (RV), Jyllandsgade 28, 9600 Aars, skriver:

  Da jeg for 17 år siden var nyuddannet ergoterapeut, var der mange fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat i Psykiatrien og der var træningskøkkener, samtalegrupper, motionsgrupper osv.

  Sådan er det desværre ikke i dag.

  Der er skåret helt ind til benet i Psykiatrien, der er nedlagt sengepladser og terapeuterne er nærmest ikke-eksisterende på afdelingerne. Det samme gælder de aktiviteter, der gør patienten klar til at leve et meningsfuldt liv efter udskrivelsen og håndtere sin hverdag.

  En konsekvens af de få sengepladser er, at de der “ligger i dem” er meget syge og de bliver udskrevet så snart de er medicinsk stabiliseret.

  Men udskrevet til hvad? Er de klar til at begå sig og få en hverdag til at fungere?
  Nej det er desværre ikke altid tilfældet, -og konsekvenserne kan være fatale.

  Vi skal have løftet psykiatrien nu. Det handler om mennesker.

 • Flere penge til velfærd, tak08-05-2019

  Flere penge til velfærd, tak

  LÆSERBREV: Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem og folketingskandidat for SF, skriver:

  30 borgmestre sammen med Landdistrikternes Fællesråd forslået at der nedsættes en kommission efter Folketingsvalget, som skal se på hvordan det kommunale udligningssystem skal udformes.

  Danmark har brug for et nyt og fair udligningssystem, der lever op til sit formål. Det må ikke være postnummeret, der afgør, hvor god eller dårlig velfærd borgerne bliver tilbudt, og hvor høj eller lav en kommunal skatteprocent der opkræves. Forskellene skal i stedet være udtryk for lokale politiske prioriteringer - sådan er det desværre ikke i dag!

  Antallet af ældre borgere stiger i kommunerne og det nytter ikke at kommunerne ikke har råd til at levere den kvalitet, pleje og omsorg som er nødvendigt. Vi skal arbejde for at pengene følger den demografiske udfordring.

  På ældreområdet skal pengene følge befolkningsudviklingen i de enkelte kommuner og det betyder, at de kommuner landet over, der oplever de største stigninger i antallet af ældre får tilsvarende flere penge, end de kommuner, som oplever en mindre stigning i antallet af ældre.

  Herudover vil SF sikre, at kommunerne får økonomisk dækning for det stigende antal ældre og små børn i de kommende år.

  På børneområdet vil SF bruge pengene på at garantere minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer.

  Og på ældreområdet skal pengene til en værdig pleje….Vel at mærke, når vi skal diskuteret hvad værdighed egentlig er.

  Jeg syntes at det er en god ide at få en kommission til at se på hvordan vi skruer ud udligningssystemet mest retfærdigt sammen. Men vi er også nødt til at tilfører flere penge til velfærd, hvis alle kommuner landet over skal have mulighed for at løfte opgaverne i fremtiden.

Grundlagt 1. februar 2006         Redaktør: Jacob Dalgaard           Telefon: 3012 6000             info@lokaltindblik.dk 

Weltklasse!